Komunikaty

Ptasia grypa!

W związku z wystąpieniem na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska ogniska ptasiej grypy H5N8, zaleca się, aby w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość, poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

>> Czytaj więcej: Ptasia grypa!

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia na budowę

herb boleslawStarosta dąbrowski zawiadamia, że w dniu 29 listopada została wydana decyzja nr 419/2016 znak: BA.6740.381.2016 Starosty dąbrowskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Gminy Bolesław dla zamierzenia budowlanego obejmującego: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Bolesław - etap II".

Obwieszczenie - pobierzpdf link.

Pozwolenie na budowę  - pobierzpdf link.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
w terminie od dnia 31 października do dnia 29 listopada 2016 r. 

>> Czytaj więcej: Ogłoszenie Prezesa Agencji...

OGŁOSZENIE

logo smieciWójt Gminy Bolesław informuje mieszkańców Gminy Bolesław, że w dniach 12 października i 14 października 2016 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (takich jak: meble, dywany, materace, elektronika, kompletne AGD). Odpady należy wystawić przed własne posesje.

>> Czytaj więcej: OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Wójt Gminy Bolesław podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do najmu:


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bolesław podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń wywieszony został w dniu 29.08.2016r., ogłoszony w prasie lokalnej „Miasto i Ludzie” oraz podany na stronie internetowej www.boleslaw.com.pl wykaz lokali przeznaczonych do najmu.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystejPowierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość czynszu

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      Księga wieczysta nr 15938.

Lokal użytkowy położony w miejscowości Samocice – Dom Ludowy w SamocicachLokal użytkowy o pow. 60 m2Lokal użytkowy przeznaczony na działalność handlowąOd 01.10.2016 r. do 30.09.2019 r.240 zł netto miesięcznie + podatek VATNajemca ponosi opłaty związane z dostawą mediów oraz obciążony zostanie podatkiem od nieruchomości

Do 10 – go dnia każdego miesiącaZgodnie z umową najmu

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 19.09.2016 r.