Komunikaty

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E
DYREKTOR  ZESPOŁU  SZKÓŁ
W  BOLESŁAWIU


ogłasza przetarg w formie licytacji ustnej na sprzedaż drzew (świerki) rosnących przy obiekcie Szkoły Podstawowej im. dra Pawła Sochy w Bolesławiu, który odbędzie się


w dniu 6 lutego 2017r. (poniedziałek) o godz. 900 na placu szkolnym.

Dyrektor Zespołu Szkół
     Jan Wieczorek

Ptasia grypa!

W związku z wystąpieniem na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska ogniska ptasiej grypy H5N8, zaleca się, aby w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość, poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

>> Czytaj więcej: Ptasia grypa!

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia na budowę

herb boleslawStarosta dąbrowski zawiadamia, że w dniu 29 listopada została wydana decyzja nr 419/2016 znak: BA.6740.381.2016 Starosty dąbrowskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Gminy Bolesław dla zamierzenia budowlanego obejmującego: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Bolesław - etap II".

Obwieszczenie - pobierzpdf link.

Pozwolenie na budowę  - pobierzpdf link.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogłoszenie
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
w terminie od dnia 31 października do dnia 29 listopada 2016 r. 

>> Czytaj więcej: Ogłoszenie Prezesa Agencji...

OGŁOSZENIE

logo smieciWójt Gminy Bolesław informuje mieszkańców Gminy Bolesław, że w dniach 12 października i 14 października 2016 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (takich jak: meble, dywany, materace, elektronika, kompletne AGD). Odpady należy wystawić przed własne posesje.

>> Czytaj więcej: OGŁOSZENIE