Komunikaty

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Wójt Gminy Bolesław podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do najmu:


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Bolesław podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń wywieszony został w dniu 29.08.2016r., ogłoszony w prasie lokalnej „Miasto i Ludzie” oraz podany na stronie internetowej www.boleslaw.com.pl wykaz lokali przeznaczonych do najmu.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystejPowierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość czynszu

Termin wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      Księga wieczysta nr 15938.

Lokal użytkowy położony w miejscowości Samocice – Dom Ludowy w SamocicachLokal użytkowy o pow. 60 m2Lokal użytkowy przeznaczony na działalność handlowąOd 01.10.2016 r. do 30.09.2019 r.240 zł netto miesięcznie + podatek VATNajemca ponosi opłaty związane z dostawą mediów oraz obciążony zostanie podatkiem od nieruchomości

Do 10 – go dnia każdego miesiącaZgodnie z umową najmu

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 19.09.2016 r.