Informacje bieżące

Stypendia Wójta Gminy Bolesław

W dniu 24 lipca 2018 r pięcioro uczniów Zespołu Szkół w Bolesławiu otrzymało jednorazowe sypendia za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018. Stypendium jest przyznawane na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy nr V/46/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bolesław. Aby uzyskać stypendium uczniowie szkół podstawowych muszą legitymowac się średnią ocen wyższą niz 5,5, a uczniowie gimnazjum wyższą niż 5,25 i posiadać wzorową ocenę z zachowania.

>> Czytaj więcej: Stypendia Wójta Gminy Bolesław

Powiatowe Zawody Pożarnicze 2018 - relacja

zosp rpW dniu 15 lipca 2018 r. na stadionie sportowym w Bolesławiu, odbyły się powiatowe zawody drużyn pożarniczych. Organizatorami zawodów byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej przy współpracy z wójtem gminy Bolesław Panem Kazimierzem Olearczykiem.

Zawody rozpoczęto od złożenia meldunku prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dąbrowie Tarnowskiej druhowi Ryszardowi Pikulowi przez dowódcę pododdziałów druha Józefa Misiaszka. Następnie wszystkich przybyłych zawodników i gości powitał gospodarz terenu wójt gminy Bolesław.

>> Czytaj więcej: Powiatowe Zawody Pożarnicze 2018 -...

Eko-majówka

111111
W dniu 4 maja 2018 roku została zorganizowana „Eko-majówka" podczas której mieszkańcy LGD wysłuchali koncertu nowo utworzonej orkiestry przez OSP Bolesław. Eko-majówka to drugi etap projektu pn„Co jest grane?" - rozwój kapitału społecznego mieszkańców gminy Bolesław". Pierwszym etapem było organizacja dwóch 52,5 godzinnych cykli warsztatów muzycznych dla dwóch grup mieszkańców gminy (2 x 12 os.).

>> Czytaj więcej: Eko-majówka