Informacje bieżące

„Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze"

plakat dożynki 2W niedzielę, 26 sierpnia 2018 roku na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu Jezuickim w gminie Gręboszów odbędzie się już po raz dziesiąty „Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze", promujące polskie rolnictwo i przedsiębiorczość.

>> Czytaj więcej: „Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki...

Wirtualny Spacer

perly ponidziaW związku z realizacją projektu współpracy pn "Czas na Świętokrzyskie" mającego na celu promocję i rozwój turystyczny obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego udostępniamy link do opracowanego w ramach realizacji operacji przez Lokalną Grupę Działania „Perły Ponidzia” wirtualnego spaceru promującego obszar LGD Perły Ponidzia oraz Lokalnych Grup Działania realizujących w/w projekt.

Wirtualny Spacer

Stypendia Wójta Gminy Bolesław

W dniu 24 lipca 2018 r pięcioro uczniów Zespołu Szkół w Bolesławiu otrzymało jednorazowe sypendia za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018. Stypendium jest przyznawane na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy nr V/46/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bolesław. Aby uzyskać stypendium uczniowie szkół podstawowych muszą legitymowac się średnią ocen wyższą niz 5,5, a uczniowie gimnazjum wyższą niż 5,25 i posiadać wzorową ocenę z zachowania.

>> Czytaj więcej: Stypendia Wójta Gminy Bolesław

Powiatowe Zawody Pożarnicze 2018 - relacja

zosp rpW dniu 15 lipca 2018 r. na stadionie sportowym w Bolesławiu, odbyły się powiatowe zawody drużyn pożarniczych. Organizatorami zawodów byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej przy współpracy z wójtem gminy Bolesław Panem Kazimierzem Olearczykiem.

Zawody rozpoczęto od złożenia meldunku prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dąbrowie Tarnowskiej druhowi Ryszardowi Pikulowi przez dowódcę pododdziałów druha Józefa Misiaszka. Następnie wszystkich przybyłych zawodników i gości powitał gospodarz terenu wójt gminy Bolesław.

>> Czytaj więcej: Powiatowe Zawody Pożarnicze 2018 -...