Informacje bieżące

AMR - REKRUTACJA DO PROJEKTU "AKTYWNI I MŁODZI NA RYNKU PRACY" - STAŻOWO-SZKOLENIOWEGO OD 17.10.2016

20160128 fundacjatarnowskiego AktywacjaMłodych 2016 ulotka 1 p1Uprzejmie informujemy, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt pod nazwą „Aktywni i młodzi na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - na podstawie umowy z dnia 22 grudnia 2015 r., nr POWR.01.02.02-12-0125/15 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

>> Czytaj więcej: AMR - REKRUTACJA DO PROJEKTU "AKTYWNI...