Informacje bieżące

Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze - już za nami

plakat dożynki 2Tegoroczne Święto Powiśla Dąbrowskiego obchodzono w niedzielę 26 sierpnia w Ujściu Jezuickim w Gminie Gręboszów. Wydarzenie to łączyło Dożynki Powiatowe z Targami Gospodarczymi, a organizatorami byli Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego i Gmina Gręboszów, reprezentowani przez Starostę Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego oraz Wójta Gminy Gręboszów Krystynę Świętek.

PIERWSZE SZKOLENIE U MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW

180712ide215Ruszają pierwsze szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Małopolsce. Wśród zakwalifikowanych do Terytorialnej Służby Wojskowej są zarówno rezerwiści, jak i ochotnicy, którzy nie służyli nigdy wcześniej w wojsku. Różnią się wiekiem, doświadczeniem zawodowym i zainteresowaniami, ale wszystkich łączy ogromny entuzjazm, chęć zadbania
o bezpieczeństwo swojej lokalnej społeczności oraz wspólne wartości.

>> Czytaj więcej: PIERWSZE SZKOLENIE U MAŁOPOLSKICH...

„Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze"

plakat dożynki 2W niedzielę, 26 sierpnia 2018 roku na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu Jezuickim w gminie Gręboszów odbędzie się już po raz dziesiąty „Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze", promujące polskie rolnictwo i przedsiębiorczość.

>> Czytaj więcej: „Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki...

Wirtualny Spacer

perly ponidziaW związku z realizacją projektu współpracy pn "Czas na Świętokrzyskie" mającego na celu promocję i rozwój turystyczny obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego udostępniamy link do opracowanego w ramach realizacji operacji przez Lokalną Grupę Działania „Perły Ponidzia” wirtualnego spaceru promującego obszar LGD Perły Ponidzia oraz Lokalnych Grup Działania realizujących w/w projekt.

Wirtualny Spacer

Stypendia Wójta Gminy Bolesław

W dniu 24 lipca 2018 r pięcioro uczniów Zespołu Szkół w Bolesławiu otrzymało jednorazowe sypendia za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018. Stypendium jest przyznawane na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy nr V/46/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bolesław. Aby uzyskać stypendium uczniowie szkół podstawowych muszą legitymowac się średnią ocen wyższą niz 5,5, a uczniowie gimnazjum wyższą niż 5,25 i posiadać wzorową ocenę z zachowania.

>> Czytaj więcej: Stypendia Wójta Gminy Bolesław