Realizowane programy

Zespół Pieśni i Tańca.

Dzięki zaangażowaniu środków pieniężnych w ramach programu PPWOW finansowanego przez Unię Europejską, „Poznaję tradycje kulturowe regionu” Ochotnicza Straż Pożarna w Kannie ogłasza, iż został utworzony Zespół Ludowy Pieśni i Tańca.
Spotkania będą się odbywać w Domu Ludowym w Kannie. Celem spotkań będzie upowszechnienie lokalnych tradycji kulturowych, integracja mieszkańców sołectwa Kanna, a przede wszystkim naukę pieśni i tańca, oraz prezentację piękna i bogactwa folkloru polskiego. Działaniem Zespołu będzie pielęgnacja, rozwijanie i krzewienie naszej kultury, urozmaicanie imprez kulturowych, jak również aby te tradycje i kultura zachowały się na dalsze lata i zostały ocalone od zapomnienia dla następnych pokoleń.