Realizowane programy

Stworzenie Miejsca Spotkań I Rekreacji w Podlipiu Poprzez Remont i Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Podlipiu w roku 2012 realizowała projekt pn. „Stworzenie miejsca spotkań i rekreacji w Podlipiu poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej”. Głównym celem projektu był remont świetlicy o wymiarach 6 m x 10,7 m. Świetlica była w bardzo złym stanie technicznym, drewniane podłogi były zniszczone i zagrzybione, nie było funkcjonującego ogrzewania, znajdujący się tam, bowiem piec gazowy nie był w pełni sprawny, a piec kaflowy nie był od dawna użytkowany i nadawał się już tylko do rozbiórki. Okna wymagały odnowienia. Świetlica była sporadycznie użytkowana ze względu na zły stan techniczny, a spotkania strażaków odbywały się w małej salce przylegającej do świetlicy. Taki stan rzeczy powodował brak możliwości integracji mieszkańców sołectwa Podlipie i ograniczał ofertę spędzania wolnego czasu w tej miejscowości.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej złożyła w dniu 25 listopada 2011 r. wniosek do LPG „Perły Ponidzia”, który został następnie przesłany do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego PROW o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dotyczący zadania pn. „Stworzenie miejsca spotkań i rekreacji w Podlipiu poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej”, którego celem jest rozwijanie aktywności społecznej ludności.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i 22 maja 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Podlipiu zawarła z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umowę przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 23.095 zł. Jednostka OSP zwróciła się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania robót budowlanych i wyposażenia świetlicy do wybranych wykonawców i w dniu 11 czerwca 2012 r. zawarła umowę z BUD – REM Tadeusz Łoś z Podlipia. Roboty rozpoczęto 12 czerwca, a zakończono 30 października 2012 r. Wkładem własnym jednostki była praca własna druhów strażaków, którą wykonano przy remoncie świetlicy w dniach 3 – 7 września 2012 r. Wartość tej pracy wyniosła 7.472 złote. Całość operacji to kwota 32 994 złote.
W ramach projektu zmodernizowano świetlicę. Drzwi wejściowe pod wpływem warunków atmosferycznych uległy zniszczeniu i nie nadawały się do renowacji, zostały zastąpione nowymi. Istniejąca na świetlicy scena ze względu na zły stan techniczny została zdemontowana i dzięki temu sala stała się przestronniejsza. Wymieniono piec gazowy. Zniszczoną, drewnianą podłogę zastąpiono płytkami gresowymi, okna odnowiono. Konieczne było także wykonanie prac malarskich i naprawa oświetlenia. W ramach projektu wyposażono świetlicę w krzesła, blaty w stolikach wymieniono na nowe, zakupiono stół do tenisa, stół – piłkarzyki oraz gry planszowe.
Wyremontowana świetlica pozwoli rozwijać pasje i zainteresowania młodzieży oraz osób dorosłych oraz uatrakcyjni ofertę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców obszaru LGD.