Informacje bieżące

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Współczesnej

W dniu 9.03.2016 r.w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boleslawiu  odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Współczesnej. Jego celem jest popularyzacja poezji polskich poetów współczesnych oraz rozwijanie i pielęgnowanie wrażliwości literackiej wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bolesław.

Emotikon smKonkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach: 
- kategoria pierwsza: dzieci z klas I-III szkoły podstawowej;
- kategoria druga: dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej;
- kategoria trzecia: młodzież z klas I-III gimnazjum.
    Każdy uczestnik konkursu przedstawił dwa dowolne wiersze współczesnych poetów. Zostały one poddane ocenie, której dokonało jury w składzie:
- przewodnicząca: Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Pani Ewa Drzazga;
  oraz członkowie:
- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie Pani Edyta Jurczyk;
- Bibliotekarka Pani Małgorzata Starzec;
- ks, Jarosław Kokoszka.


Oto lista laureatów: 
- Kategoria I-III szkoły podstawowej:
*I miejsce Martyna Kaczówka
*II miejsce Magdalena Skowron
*III miejsce Oliwia Skowron
*wyróżnienie Gabriela Szlosek

- Kategoria IV-VI szkoły podstawowej:
*I miejsce Arleta Woźniak 
*II miejsce Kinga Bryła
*III miejsce Emilia Wójcik
*wyróżnienie Wiktoria Skrzek oraz Anna Lis

- Kategoria I-III gimnazjum:
*I miejsce Konrad Rogala
*II miejsce Wioleta Klucz
*III miejsce Mateusz Kozaka oraz Szymon Łysik
*wyróżnienie Karolina Chrzan