Realizowane programy

Montaż "witaczy" oraz tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie gminy Bolesław

1     umwm  leader ten  prow 2007 2013
W ramach projektu „Montaż "witaczy" oraz tablic informacyjno-edukacyjnych na terenie gminy Bolesław” postawiono 4 witacze, 9 tablic ogłoszeniowych, które postawiono w każdym sołectwie gminy Bolesław. Postawiono także 1 tablice informacyjno-edukacyjną. Inwestycję zakończono 31.10.2014 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 33 062,40 zł. z czego 22 561 zł. pochodziło ze środków Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objęte PROW na lata 2007-2013

SDC10662