Realizowane programy

Wydanie monografii gminy Bolesław

     1    leader ten  prow 2007 2013

31.12.2014 r. zakończono realizację projektu „Wydanie monografii gminy Bolesław”. Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 20 940,00 zł, z czego 16 659,24 zł to środki z funduszy europejskich, a resztę sfinansowano ze środków własnych. Opracowaniem monografii zajęła się Pani Barbara Jaworska, złożeniem druku Pan Łukasz Tumidajski. Zdjęcia wykonał Jakub Lichorobiec. Opracowaniem historii administracji zajął się Pan Lesław Zugaj, a wydrukiem zajęła się drukarnia TOP-DRUK.

IMG 1198