Realizowane programy

Budowa placu zabaw w Bolesławiu oraz doposażenie placu zabaw w Samocicach

 1    umwm  leader ten  prow 2007 2013

Projekt dotyczy budowy i wyposażenia placu zabaw w miejscowości Bolesław na działce nr 586/1, na terenie należącym do Szkoły Podstawowej.  Pod plac zabaw przeznaczono niewielką część terenu wydzieloną z kompleksu „Orlika” położonego na południe od budynku szkoły. Powierzchnia placu zabaw wynosi 287 m2 . Prace zakończono 31.08.2014 r. W ramach projektu na placu zabaw zamontowano urządzenia zabawowe i komunalne oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię  z płyt EPDM w strefie wybranych urządzeń zabawowych.  Na placu zabaw może przebywać równocześnie kilkanaścioro dzieci. Plac zabaw wyposażono w huśtawki dla młodszych i starszych dzieci (sprężynowce, huśtawka agowa, huśtawka podwójna) i piaskownicę. Na pozostałym terenie wykonano nawierzchnię trawiastą i niewielki placyk z kostki betonowej (pod stołem z ławkami). Przy wejściu na plac zabaw umieszczono tablicę z regulaminem placu zabaw. W ramach projektu doposażono również plac zabaw w Samocicach poprzez zakup huśtawki ważki na sprężynie oraz sprężynowca.  Wykonawcą była firma PLAYGARDEN z Tarnowa.

Całkowita wartość projektu wyniosła 77 937,68 zł. z czego 40 100 zł to środki z Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

IMG 1214

IMG 1213

IMG 1212

IMG 1211

IMG 1210

IMG 1209