Realizowane programy

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kuziu

1       leader ten  prow 2007 2013

W ramach zadania wyremontowano Dom Ludowy w Kuziu. Remont polegał na odnowieniu jednej Sali świetlicowej i wykonaniu elewacji zewnętrznej. W Sali świetlicowej uzupełniono ubytki siatką, położono gładź gipsową oraz pomalowano ściany. Stolarka drzwiowa została wyczyszczona i pomalowana. Podłogę wycyklinowano i pomalowano. Elewacja zewnętrzna została ocieplona styropianem oraz położono tynk akrylowy. W ramach wyposażenia świetlicy zakupiono: nowe stoliki, naczynia kuchenne oraz szachy. Remont zakończono 09.10.2013 r. Wykonawcą  była Firma WOJ.-BUD Wojciech Rachmaciej- Noga. Całkowita wartość zadania wyniosła 31 980,00 zł., z czego 21 280,00 zł. to środki w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013.


SDC10667

SDC10668