Realizowane programy

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu dz. Nr 586/1, 586/2, Bolesław 95, 33-220 Bolesław”

Opublikowano: środa 21-09-16 | 09:35
Rafał Smolicha

Zadanie polegało na wykonaniu kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu. W ramach zadania docieplono ściany zewnętrzne styropianem o gr. 15 cm. z wyprawą silikonową, docieplono stropy płytami z wełny mineralnej o gr. 20 cm., wymieniono stolarkę okienną drewnianą na okna z PCV a także wykonano instalację odgromową. Ponadto wyremontowano schody do sali gimnastycznej, wykonano opaskę wokół budynku i wyremontowano komin z kotłowni. Powyższe metody zostały zastosowane w celu obniżenia zapotrzebowania ciepła do ogrzania budynku oraz poprawienia stanu technicznego budynku. Wykonawca, Firma „EFEKT”, został wyłoniony  w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia zadania upłynął 15.09.2016 r. Wartość zadania zgodnie z umową     z wykonawcą wyniosła 237 729,70 zł. Inwestycja została współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w formie pożyczki i dotacji w następujących kwotach:

-pożyczka- 90 944,00 zł

-dotacja- 88 079,00 zł

Pozostała część zadania a także koszty robót dodatkowych i umowa z Inspektorem Nadzoru pokryte zostały ze środków własnych.

szkola po modernizacji