Realizowane programy

Program Centrum Usług Wspólnych już rozpoczęty

Logo CUW

Urząd Gminy w Bolesławiu rozpoczął realizację projektu Centrum Usług Wspólnych z RPO. W projekcie uczestniczy 22 jednostki samorządu terytorialnego z subregionu tarnowskiego w tym Gmina Bolesław. W wyniku realizacji projektu utworzone zostanie Centrum Usług Wspólnych (CUW).Głównym celem projektu  jest ujednolicenie i unowocześnienie systemów przechowywania danych, ich przetwarzania, obróbki, udostępniania i wymiany. CUW nie tylko zapewni dostęp jednostek samorządu do nowoczesnych technologicznie, zdalnych systemów informatycznych, na które nie mogłyby sobie pozwolić  działając samodzielnie, ale także zmniejszy dystans pomiędzy mieszkańcami, a urzędami.


Projekt ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych, wymianę doświadczeń między gminami oraz zredukować koszty w samorządach. Co więcej: w ramach CUW powstanie nowocześnie wyposażona, odporna na sytuacje kryzysowe serwerownia. Zatrudnieni specjaliści z branży IT służyć będą swoją pomocą, a przepływ danych pomiędzy różnymi systemami będzie automatyczny.

Skorzystają również mieszkańcy. W ramach projektu powstanie intuicyjna aplikacja, dzięki której każdy z mieszkańców subregionu bez wychodzenia z domu będzie mógł sprawdzić tzw. obiegówkę mieszkańca – czyli stan wszystkich swoich rozliczeń z urzędem. Dzięki temu dowie się czy nie zalega np. z opłatami za wywóz śmieci, podatkiem od gruntów. Dodatkowo wprowadzony zostanie mechanizm administracyjnego informowania dzień przed/dzień po. Mieszkańcy dostaną więc dzień przed informację, że zbliża się termin płatności za daną rzecz, a jeśli nie uregulują należności w terminie, sms przypomni im o tym, że termin do zapłaty minął. Jak przystało na administrację XXI wieku, dzięki aplikacji, mieszkańcy będą mieli także okazję sprawdzić na jakim etapie procedury administracyjnej jest aktualnie załatwiana przez nich sprawa.

Wartość projektu to prawie 10 mln zł, przy czym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniesie 6,2 mln zł. Pomysłodawcą powstania CUW było miasto Tarnów, w projekt włączyło się 21 partnerów z subregionu tarnowskiego: powiat tarnowski oraz gminy: Bolesław, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Gręboszów, Iwkowa, Mędrzechów, Olesno, Pleśna, Radłów, Ryglice, Skrzyszów, Szczucin, Szczurowa, Szerzyny, Tuchów, Wierzchosławice, Wojnicz, Zakliczyn i Żabno.

W ramach projektu Gmina Bolesław planuje zakupić m. in. 2 serwery o wartości 42 000 zł, SQL serwer o wartości 15 000 zł, urządzenie zapewniające bezpieczeństwo danych UTM o wartości 12 000 zł, router o wartości 1 000 zł, szafę rackową o wartości 800 zł, UPS rack o wartości 2 000 zł, komputer PC o wartości 3 500 zł, laptop o wartości 3 500 zł, szkolenia wdrożeniowe o wartości 1 000 zł, licencję obieg dokumentów o wartości 30 000 zł, licencję systemu do obsługi Rady o wartości 8 000 zł. W ramach wkładu własnego gmina poniesie koszty szkoleń i wdrożeń. Planowany całkowity koszt zakupu infrastruktury i obsługi wynosi 124 800 zł z tego planowany udział własny to 48 702,56 zł który stanowi 25 % kosztów kwalifikowanych + podatek VAT.

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie miało miejsce w środę, 23 listopada 2016 r w Ratuszu w Tarnowie. Pod koniec 2018 roku Tarnów i 21 jednostek z subregionu tarnowskiego w tym Gmina Bolesław utworzą Centrum Usług Wspólnych (CUW). Projekt zintegruje platformy samorządowe i usprawni przepływ informacji pomiędzy urzędami i ich wydziałami. Dzięki projektowi mieszkańcy załatwią również wiele spraw bez wychodzenia z domu. 6,2 mln zł przeznaczonych na CUW pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.