Dziedzictwo kulturowe

Dworek Sroczyńskich w Bolesławiu (XVIII/XIX w.)

W otoczeniu niewielkiego parku krajobrazowego stoi parterowy, prostokątny, murowany dwór, który był własnością dziedzica Krzysztofa Sroczyńskiego. Wzniesiony został z końcem XVIII wieku, pierwotnie klasycystyczny, przebudowany znacznie w latach 60 – tych XX wieku.