Realizowane programy

Remont kaplicy mszalnej p.w. Matki Bożej Różańcowej w miejscowości kanna

malopolska

Gmina Bolesław ukończyła  realizację Projektu pod nazwą "Kanna, kaplica Matki Bożej Różańcowej, 1865 r., remont konserwatorski ścian fundamentowych wraz z ich osuszeniem, remont ścian zewnętrznych kaplicy wraz z wykonaniem nowej elewacji i wykonanie szczelnej opaski wokół obiektu"

Na podstawie zawartej umowy z woj. Małopolskim Gmina Bolesław uzyskała 10.000 zł dotacji z programu "Zabytki Małopolski", kolejne 8.000 zł to koszt poniesiony z budżetu Gminy Bolesław. Ogółem wartość projektu zamknęła się kwotą 18.000 zł.

Wykonwcą remontu konserwatorskiego była firma BUD-REM Jarosław Łoś, Podlipie 82, 33-220 Bolesław

Nadzór konserwatorski: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Nadzór merytoryczny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

t