Dziedzictwo kulturowe

Kościół parafialny p.w. Św. Wojciecha w Bolesławiu (XVII w.)

Kościół Parafialny p.w. Św. Wojciecha, w którym wyjątkową wartość historyczną i artystyczną posiada kaplica grobowa Ligęzów z 1605 r. Parafia, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1326 roku posiadała pierwotnie drewniany kościół, a w XIV wieku Bolesław był na zmianę z Solcem i Nowym Korczynem siedzibą dekanatu. Stojący do dzisiaj murowany Kościół wybudowano staraniem Stanisława Ligęzy, starosty opoczyńskiego i właściciela dóbr. Prace prowadzone etapami trwały od 1605 r do 1634 r, a zakończone zostały dzięki kolejnemu dziedzicowi, Janowi Kozietulskiemu.