Dziedzictwo kulturowe

Bohaterom wojny

Ku czci poległych żołnierzy podczas I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Bolesławiu znajduje się kwatera poległych żołnierzy oraz pomnik z 1923 roku w Samocicach. Dramatyczne wydarzenia miały tutaj miejsce także podczas II wojny światowej. 9 września 1939 roku doszło do walk pomiędzy Armią Kraków, a wojskami niemieckimi. Te wydarzenia upamiętnia pomnik na cmentarzu w Bolesławiu ku czci poległych żołnierzy. W Świebodzinie znajduje się też pomnik Ignacego Łazarza patrona Gimnazjum w Podlipiu, który zginął w samotnej walce z Niemcami. Podobny akcent ma pomnik w miejscowości Tonia, który ufundowano bohaterom tej miejscowości, którzy zginęli w I i II wojnie światowej.