Kontakt

Gmina Bolesław - Powiat Dąbrowski - Woj. Małopolskie

ug boleslawURZĄD GMINY W BOLESŁAWIU

33-220 Bolesław 68

tel: (14) 641-50-18

fax: (14) 641-50-36

e-mail: sekretariat@boleslaw.com.pl

Dotychczasowy e-mail boleslaw_t@zgwrp.org.pl z końcem 2022 r przestał funkcjonować!!!

Prosimy  o przesylanie wiadomości na nowy adres skrzynki mailowej.

Godziny pracy Urzędu
poniedziałek - piątek
 7.30 - 15.30

NIP 871-12-20-208

REGON 000532205

ePUAP:  /j14j4j0bxs/UGBoleslaw

Wójt Gminy – inż. Kazimierz Olearczyk

Sekretarz Gminy – mgr inż. Rafał Nowak

Skarbnik Gminy – mgr Bożena Nowak

__________________________________________________________________________________________________

GMINA BOLESŁAW
powiat dąbrowski
województwo małopolskie

NIP 871-17-70-280
REGON 851660855


Dane do faktury:

Nabywca:

Gmina Bolesław

Bolesław 68

33-220 Bolesław

NIP: 871-17-70-280

Odbiorca/Płatnik:

Urząd Gminy Bolesław

Bolesław 68

33-220 Bolesław

Nr rachunku bankowego:

09 8589 0006 0070 0000 0013 0006