Start

228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

W Gminie Bolesław obchodzono 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. flaga

Organizatorem obchodów był Wójt Gminy Bolesław Pan Kazimierz Olearczyk. W organizację włączyli się , ks. Prałat Józef Radłowski – Proboszcz Parafii w Bolesławiu oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Bolesławiu Pan Jan Wieczorek.


Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Bolesławiu pod przewodnictwem ks. Prałata Józefa Radłowskiego. Homilię wygłosił ks. wikariusz Wojciech Sola. Nawiązał do szczególnej roli Polski w świecie w świetle objawień Maryjnych.

Po zakończonej Mszy Św. dokonano przemarszu z Kościoła Parafialnego pod pomnik „Grunwald”.

Tam odśpiewano pieśń Maryjną: „Z dawna Tyś Królową ”. Ks. Prałat Józef Radłowski odmówił modlitwę
w intencji Ojczyzny. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Bolesław Pan Kazimierz Olearczyk.Na zakończenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Grunwald” złożyli: 


- delegacja Gminy Bolesław w osobach Wójta Gminy Kazimierza Olearczyka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Romana Kowala,- delegacja przedstawicieli Zarządu Gminnego PSL w osobach Eugeniusza Banasia i Józefa Kopki,- delegacja Zespołu Szkół w Bolesławiu,
- delegacja przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.


Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja uświetniły delegacje z pocztami sztandarowymi oraz Gminna Orkiestra Dęta w Bolesławiu pod przewodnictwem Grzegorza Olearczyka.

Fotogaleria