Informacje urzędowe

Spotkanie informacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 – Bolesław (powiat dąbrowski)

Spotkanie informacyjne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Gmina Bolesław (powiat dąbrowski)

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie

od 13.07.2015 10:00 do 13.07.2015 13:00

Gmina Bolesław, Świetlica urzędu gminy, Bolesław 68

Uczestnicy spotkania: spotkanie jest adresowane do mieszkańców i instytucji z terenu Gminy Bolesław, zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z zakresu inwestycji samorządowych, przedsiębiorczości, aktywizacji społecznych, rewitalizacji i innych, objętych Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Uwagi: Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do dnia 9 lipca br.
do godz. 16.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (14) 628 88 12, (14) 628 88 13 lub elektronicznie na adres: fem_tarnow@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.