Realizowane programy

Zdalna Szkoła

logo UE

Z przyjemnością informujemy że Gmina Bolesław w ramach projektu „Zdalna Szkoła” otrzymała dofinansowanie w kwocie 45 000,00zł na zakup laptopów niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Sprzęt komputerowy w ilości 5 laptopów dla uczniów i 15 laptopów dla nauczycieli został już zakupiony i przekazany Dyrektorowi Zespołu Szkół w Bolesławiu.

Dyrektor placówki decyduje o przyznaniu sprzętu uwzględniając lokalne czynniki ekonomiczne i potrzeby uczniów.

Sprzęt po zakończeniu zdalnego nauczania będzie zwrócony do Zespołu Szkół w Bolesławiu i posłuży uczniom podczas zajęć.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oś I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu.

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.