Informacje urzędowe

Stypendium Wójta Gminy Bolesław za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015

W dniu 15 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Gminy na którym uroczyście wręczono „Stypendium Wójta Gminy Bolesław" za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 uczennicom Szkoły Podstawowej w Bolesławiu Annie Lis oraz Sylwii Piwowarczyk. Stypendia wręczali Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Dyrektor Zespołu Szkół w Bolesławiu Jan Wieczorek oraz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Marek Kaczówka.