Informacje urzędowe

10 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcowie.

W niedzielę 5 lipca 2015 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Strojcowie świętowała obchody 10 – lecia istnienia jednostki, które połączone były z poświęceniem nowego samochodu strażackiego.

Na uroczystość zostali zaproszeni i udział w niej wzięli m.in. druh Ryszard Pikul – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie, a zarazem Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Tarnowskiej, brygadier Robert Kłósek p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Krzysztof Kolarczyk – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, Józef Misiaszek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dąbrowskiego, Michał Ząbek – Przewodniczący Rady Gminy w Bolesławiu, Marek Kaczówka – Członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych w Dąbrowie Tarnowskiej, a zarazem Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bolesławiu, Kompania Honorowa Strażaków Powiatu Dąbrowskiego oraz prezesi, naczelnicy i druhowie strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Bolesław tj. Bolesławia, Kanny, Pawłowa, Podlipia, Samocic, Tonii oraz z zaprzyjaźnionych Grądów, a także sołtysi i radni z terenu Gminy Bolesław oraz ksiądz katecheta Jarosław Kokoszka.

Uroczystość strażacka prowadzona przez mł. asp. Piotra Wójcika z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęła się zbiórką i przemarszem pododdziałów na plac przed kościołem parafialnym pw. Św. Wojciecha w Bolesławiu, gdzie ksiądz katecheta Jarosław Kokoszka dokonał poświęcenia nowego samochodu pożarniczego OSP Strojców. Następnie wszyscy udali się na mszę świętą sprawowaną w intencji druhów strażaków ze Strojcowa, po której w uroczystym przejeździe wszyscy udali się pod remizę OSP Strojców.

Naczelnik OSP Strojców druh Kazimierz Światłowski rozpoczął uroczystość od złożenia raportu druhowi Ryszardowi Pikulowi Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie, po czym podniesiono flagę państwową na maszt. Wszystkich zgromadzonych i przybyłych gości witał Kazimierz Olearczyk – Wójt Gminy Bolesław i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bolesławiu.

Następnie druh Ryszard Pikul Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie oraz brygadier Robert Kłósek p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej dokonali odznaczeń druhów złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa, a także odznaką „strażak wzorowy".

Podczas uroczystości swoje przemówienie wygłosił Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, który złożył serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu OSP w Strojcowie i poświęcenia samochodu pożarniczego. Następnie Prezes OSP Strojców druh Roman Kowal przedstawił historię jednostki, najważniejsze wydarzenia oraz działalność jednostki w tym 10-letnim okresie istnienia jednostki, wyraził także wdzięczność w stosunku do wszystkich tych, którzy przyczynili się do rozwoju jednostki. Druh Ryszard Pikul Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie gratulował sukcesów i życzył dalszych. Na koniec przemówienie wygłosił Michał Ząbek Przewodniczący Rady Gminy w Bolesławiu.

Podczas uroczystości wręczono również podziękowania dla szczególnie zasłużonych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcowie. Podziękowania złożono również w imieniu jednostki dla jej Prezesa druha Romana Kowala.