Informacje urzędowe

Ćwiczenia taktyczno – specjalne pk. RENEGADE/SAREX-15/II

Urząd Gminy w Bolesławiu informuję, że w dniach 13 – 15 października br. w godz. od 6.00 – 19.00 zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczenie pod pk. RENEGADE/SAREX-15/II, w ramach którego odbędzie się również trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.

W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.