Spis ludności 2021

Nabór na rachmistrzów w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 - przedłużony do 16 lutego 2021 r.

nabory 300x600px
Dnia 29.01.2021 r. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.)
Wójt Gminy Bolesław - Gminny Komisarz Spisowy w Bolesławiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej  NSP 2021. NSP 2021 będzie  przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Termin składania ofert: od 01.02.2021 r. do 16.02.2021 r.

Nabór rachmistrzów spisowych - ogłoszenie + klauzula RODO

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych

Formularz do pobrania

                      

nabory 750x200px