Realizowane programy

„Remont Remizy Ochotniczej Straży pożarnej w Toni”

Logo MałopolskaGmina Bolesław pozyskała w bieżącym roku środki finansowe w kwocie 7 209,00 zł z Województwa Małopolskiego na prace remontowo-budowlane w remizie OSP w Tonii. W ramach zadania zostały wymienione drzwi, obniżony sufit, pomalowane ściany i sufity, ułożone panele podłogowe. Została także wymieniona instalacja elektryczna, oraz zamontowane zostały grzejniki elektryczne. Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy i jakość pracy mieszkańców. Wartość zadania wyniosła 28 711,73 złotych, dotacja z Województwa Małopolskiego to ponad 7 209,00 złotych. Umowę z wykonawcą na realizacje zadania podpisano w sierpniu 2020 roku. Zadanie zostało zrealizowane do końca października 2020 roku.