Informacje urzędowe

4 czerwca 2021 – Dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Bolesław

BOLESŁAW herbUstala się dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Bolesławiu w zamian za dzień Święto Pracy przypadający 1 maja 2021 r. w dniu wolnym od pracy, tj. sobotę.

Zarządzenie Wójta Gminy Bolesław z dnia 30 kwietnia 2021 roku.