Informacje bieżące

Konkurs na najsmaczniejsze ciasto sernikowe

miniatura sernikStowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego zaprasza koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia kobiet z terenu powiatu dąbrowskiego do udziału w konkursie na najsmaczniejsze ciasto sernikowe. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Warsztaty pieczenia i dekoracji ciast dla Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Dąbrowskiego II edycja” dofinansowanego z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji o przekazywaniu przepisów na tradycyjne ciasta sernikowe, wymiana doświadczeń kulinarnych, prezentacja umiejętności kulinarnych uczestników konkursu, popularyzacja kultury i polskiej tradycji ludowej, integracja społeczności lokalnej.
Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do dnia 8 czerwca 2021 roku za pośrednictwem wypełnionego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń elektronicznie na adres e-mail: sspd2011@interia.pl lub pocztą/osobiście na adres: Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – dziennik podawczy parter.
Finał konkursu odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 w Stanicy Turystycznej w zespole dworsko – parkowym w Brniu (Breń 1, 33-210 Olesno). Upieczone ciasto należy dostarczyć w dniu finału w godzinach od 8:30 – 9:00. Jury będzie oceniać ciasta konkursowe od godziny 9.00.
Podczas konkursu odbędzie się wykład na temat walorów smakowych i zdrowotnych serów połączony z degustacją serów.
Zwycięskie koła gospodyń wiejskich/stowarzyszeń otrzymają zaproszenia dla swoich przedstawicieli na profesjonalne warsztaty z pieczenia i dekoracji ciast, które odbędą się w dwóch terminach tj. 21-22 czerwca 2021 roku i 28 – 29 czerwca 2021 roku po 10 osób. Warsztaty będą trwały 2 dni po 8 godzin.

Pliki do pobrania