Informacje bieżące

przyznanie stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bolesław

Urząd Gminy w Bolesławiu informuje, że do dnia 15 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bolesław. Dochód rodziny ucznia nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę (dochód za m-c sierpień 2021 r).
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Bolesławiu pokój nr 1.
Więcej informacji pod nr tel 146415018 wew. 24.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO