Informacje bieżące

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”- Priorytet 3

1460x616Gmina Bolesław wnioskowała o wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup książek oraz realizację działań promujących czytelnictwo dla biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. dra Pawła Sochy w Bolesławiu. Decyzją Wojewody Małopolskiego, Szkoła Podstawowa w Bolesławiu otrzymała wsparcie w wysokości 4 000,00 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 5 000,00 zł. Wkład własny Gminy to kwota 1 000,00 zł czyli 20 % całkowitego kosztu realizacji zadania. Dzięki dofinansowaniu biblioteka szkolna wzbogaci się o nowości wydawnicze cieszące się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Uzupełniony zostanie również zbiór lektur szkolnych.