Informacje urzędowe

Projekt Gminy Bolesław nagrodzony na gali „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”

statuetka gala fundusze europejskie w malopolsceW niedzielę w Tarnowie – Mościcach odbyła się gala „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” podczas której rozstrzygnięto internetowy plebiscyt na najlepsze projekty zrealizowane za pomocą środków unijnych.
Za najlepsze projekty w powiecie dąbrowskim uznano:
Powiat Dąbrowski
Tytuł projektu: Zajęcia dodatkowe dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej
Powiat Dąbrowski
Tytuł projektu: Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
Gmina Bolesław
Tytuł projektu: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Pawłów dla gminy Bolesław

Gmina Dąbrowa Tarnowska
Tytuł projektu: Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych
Tarnowska Organizacja Turystyczna
Tytuł projektu: Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II
Okolicznościową statuetkę z rąk wicemarszałków Łukasza Smółki oraz Józefa Gawrona odebrał Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk.