Informacje urzędowe

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM, dotyczącym rozwoju naszego regionu!

W ramach pracy nad dokumentem Strategia Planowania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla partnerstwa subregionu tarnowskiego na platformie CyfrowaDemokracja.pl została opublikowana krótka ankieta, skierowana do mieszkańców gmin subregionu tarnowskiego.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze skróconą strategią, a następnie do wypełnienia ankiety.
Państwa opinia na temat rozwoju subregionu jest bardzo ważna i pozwoli na dostosowanie dokumentu do istniejących potrzeb.

Informacje o projekcie i ankietę znajdą Państwo tutaj:
http://www.cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/subregion-tarnowski-miejsce-zdrowia-i-aktywnego-wypoczynku

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Zespół Projektu
Czas na zmiany

Opublikowane na prośbę:
Eurokreator s.c. z Krakowa