Start

Dodatek osłonowy za prąd i gaz

Opublikowano: wtorek 04-01-22 | 11:13
Rafał Nowak

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy za prąd i gaz?

baner program osłonowy

Można już wypełniać wnioski o dodatek osłonowy za prąd i gaz. Dokumenty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu.
Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma od 400 do 500 zł zwrotu, jeżeli jej dochód nie przekroczy 2100 złotych. W przypadku, jeśli liczba domowników jest wyższa, a na jednego przypada nie więcej, niż 1500 zł dochodu, zwrot także jest większy. Kwota dofinansowania będzie uzależniona będzie od źródła ogrzewania.
Wnioski o dodatek osłonowy można także składać w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, ale wtedy kwota zwrotu będzie pomniejszana o kwotę jego przekroczenia.
Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia, wypłata dodatków zostanie realizowana w dwóch równych ratach - do 31 marca i do 2 grudnia. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, ale nie później, niż do 31 października, cały zwrot zostanie przekazany do 2 grudnia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu.

Wnioski będą przyjmowanie od poniedziałku 10 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się tutaj.

Wzór wniosku do pobrania w pdf.

Wzór wniosku do pobrania w doc.