Informacje bieżące

Prezes Ludowego Klubu Sportowego „POWIŚLE” Bolesław zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Prezes Ludowego Klubu Sportowego „POWIŚLE” Bolesław zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022r. (tj. czwartek) w Świetlicy Urzędu Gminy w Bolesławiu o godz. 18:00.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w roku 2021.
3. Zatwierdzenie uchwałą sprawozdania za 2021r.
4. Omówienie planów działania stowarzyszenia w 2022 roku.
5. Wolne wnioski, zakończenie obrad.