Ostrzeżenia i komunikaty

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu dąbrowskiego

Opublikowano: środa 23-03-22 | 09:16
Rafał Smolicha
ostrzezenie 1 stopnia minOstrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązuje w dniu 23.03.2022 od godz. 06.00 do 24.00.
Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.
Zalecenia zdrowotne
Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)