Informacje bieżące

Wniosek o wypłatę świadczenia za zakwaterowanie uchodźcy

Opublikowano: środa 23-03-22 | 13:59
Rafał Smolicha
Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli do Polski.

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy w Bolesławiu.