Ostrzeżenia i komunikaty

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu dąbrowskiego

Opublikowano: czwartek 24-03-22 | 13:00
Rafał Smolicha
ostrzezenie 1 stopnia minOstrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązuje w dniu 24.03.2022 od godz. 06.00 do 24.00.
Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.

Zalecenia zdrowotne

Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza
(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)
Władze gmin zobowiązane są do prowadzenia intensywnych kontroli, aby zapobiegać spalaniu odpadów