Informacje bieżące

Analiza ubóstwa energetycznego na terenie gminy Bolesław

Opublikowano: poniedziałek 20-06-22 | 16:51
Rafał Smolicha
Wójt Gminy zawiadamia , że Gmina Bolesław prowadzi prace związane z analizą problemu ubóstwa energetycznego na terenie gminy. Głównym celem opracowania analizy ubóstwa energetycznego jest oszacowanie skali tego zjawiska na terenie gminy co może w przyszłości pomóc w opracowaniu programów pomocy dla mieszkańców i ubieganiu się o wsparcie. Konieczność wykonania przez każdą gminę analizy ubóstwa energetycznego wynika z Programu Ochrony Powietrza dla województwa Małopolskiego przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. (https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/wytyczne-ubostwo-energetyczne/).
Dla wykonania analizy konieczne jest otrzymanie od zainteresowanych mieszkańców ankiet. Zgodnie z metodyką określona przez Urząd Marszałkowski w pierwszej kolejności analizą należy objąć osoby pobierające świadczenia z rożnych form pomocy społecznej i do tych osób przede wszystkim kierujemy ankietę prosząc o jej wypełnienie oraz dostarczenie do Urzędu Gminy Bolesław. Zważywszy jednak na obecną sytuację gospodarczą czyli wysoką inflację oraz wysokie koszty cen energii uważamy, że jeżeli także inne osoby, uważają, że są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego, powinny wypełnić i złożyć ankietę. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy.
Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe będzie zdiagnozowanie tego problemu w naszej gminie.

Ankieta do pobrania:

Ankieta

Ankieta

Na Państwa ankiety czekamy do 29 czerwca 2022 r.

Pojęcie ubóstwo energetycznego jest określone w art. 5gb. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021. poz. 716, z późn. zm.) 
Ubóstwo energetyczne oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza, nie może zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlenia, w przypadku gdy gospodarstwo domowe łącznie spełnia następujące warunki:
osiąga niskie dochody; ponosi wysokie wydatki na cele energetyczne; zamieszkuje w lokalu lub budynku o niskiej efektywności energetycznej.
W określeniu problemu ubóstwa energetycznego decydujący jest stosunek kwoty wydawanej na ogrzewanie do dochodów gospodarstwa domowego – wcale nie trzeba być skrajnie biednym, aby popaść w ubóstwo energetyczne. Większość ubogich energetycznie nie jest biedna. Wystarczy mieszkać w zbyt dużym względem potrzeb, nieocieplonym budynku, by koszty ogrzewania pochłaniały znaczną część dochodów nawet średniozamożnego gospodarstwa domowego.