Informacje bieżące

Pismo Wicewojewody Małopolskiego dotyczące pomocy dla poszkodowanych w 2021 r. gospodarstw rolnych

Opublikowano: wtorek 21-06-22 | 13:46
Rafał Smolicha

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2022 poz.1172) w dniu 16 czerwca br. rozpocznie się nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021 roku.

Na podstawie powyższego rozporządzenia producenci rolni poszkodowani na skutek działania w roku ubiegłym, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będą mogli ubiegać się o udzielenie pomocy, składając stosowne wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 16 do 30 czerwca br. przez biura powiatowe ARiMR, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie, wystąpiły szkody w uprawach rolnych, wywołane wystąpieniem następujących zjawisk:

Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:

Mając powyższe na względzie, proszę o poinformowanie zainteresowanych producentów rolnych o uruchomieniu pomocy oraz terminie składania wniosków.

Z wyrazami szacunku

 

z up. Wojewody Małopolskiego

II Wicewojewoda Małopolski

Ryszard Pagacz