Informacje bieżące

Kontakt z pracownikiem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pawłowie

Od dnia 30.06.2022r. istnieje możlwiość telefonicznego kontaktu z pracownikiem ds. obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pawłowie.

Telefon: 697155552