CZYSTE POWIETRZE

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” Ważna zmiana od 15 lipca 2022 r.

Gmina Bolesław zawiadamia mieszkańców, że od 15 lipca br. nastąpiła ważna zmiana w zasadach Programu, która osobom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki). Tym samym powinno być łatwiejsze finansowanie prac i szybsze ich wykonanie.

Szczegóły zmian :

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” W ZAKRESIE UDZIELANIA PREFINANSOWANIA DLA BENEFICJENTÓW CZĘŚCI 2) I CZĘŚCI 3) PROGRAMU | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (wfos.krakow.pl)

Zachęcamy do kontaktu i korzystania z programu:


Gminny Punkt Konsultacyjno- Informacyjny w dniach i godzinach:

- poniedziałki w godz. 8.00 - 15.00

- piątki w godz. 8.30 - 11.30


Infolinia „Czyste Powietrze” - w WFOŚiGW w Krakowie

12 422 94 90 wew. 1

infolinia czynna w godzinach 08:00 – 15:00


Ogólnopolska Infolinia „Czyste Powietrze”

W kwestiach formalnych związanych z zasadami i regulaminem programu „Czyste Powietrze” skontaktuj się z numerem:

22 340 40 80