Liczba złożonych wniosków

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Efekty programu na terenie Gminy Bolesław wg stanu na dzień 31.03.2024 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie                   87

Liczba zawartych umów o dofinansowanie                         64

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć                                          31

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji                    1 184 141,20 zł

KPO PCZP poziom zestawienie podstawowe CMYK 1