Kwota wypłaconych dotacji

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

Efekty programu na terenie Gminy Bolesław wg stanu na dzień 31.03.2024 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie                              87

Liczba zawartych umów o dofinansowanie                                  64

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć                                           31

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji        1 184 141,20 zł

KPO PCZP poziom zestawienie podstawowe CMYK 1