Informacje bieżące

Badanie ankietowe na potrzeby opracowania strategii rozwoju powiatu dąbrowskiego na lata 2023-2030

miniaturaStrategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 będzie dokumentem strategicznym określającym długo falowy rozwój powiatu oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej nal ata 2021–2027. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania Strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami powiatu oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju Powiatu Dąbrowskiego. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Powiatu i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.


Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 30.06.2023 r.
Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym  w Dąbrowie Tarnowskiej (Dzienni Podawczy, parter). Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania lokalnych potrzeb, barier rozwojowych ipriorytetów.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY