Informacje bieżące

120 lecie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu

OSP25 czerwca 2023 roku w Bolesławiu odbyła się uroczystość 120-lecia powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu oraz poświęcenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBARt2/16 STARMAN.

   

Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli:

- Wiesław Krajewski – poseł na Sejm RP,
- Przedstawiciel posła na Sejm P. Anny Pieczarki
- Krzysztof Bryk – Wicestarosta Dąbrowski
- ks. Zygmunt Warzecha - Kapelan Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu Dąbrowskiego
- ks. Robert Groch – Proboszcz parafii p.w. św. Wojciecha w Bolesławiu
- Krzysztof Korzec – Wójt Gminy Mędrzechów
- Krzysztof Gil – Wójt Gminy Gręboszów
- Marek Bator – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
- Rafał Nowak – Sekretarz Gminy Bolesław
- ks. Marcin Duś – Wikary w parafii p.w. św. Wojciecha w Bolesławiu
- Roman Kowal – Przewodniczący Rady Gminy w Bolesławiu

Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pododdziałów sprzed remizy OSP Bolesław do Kościoła Parafialnego p.w. św. Wojciecha w Bolesławiu, gdzie odbyła się koncelebrowana msza święta sprawowana przez proboszcza parafii ks. Roberta Grocha oraz Kapelana Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu Dąbrowskiego ks. Prałata Zygmunta Warzechę.
Ks. prałat wskazywał na poczucie odpowiedzialności i chrześcijańską miłość bliźniego, które nakazywały 120 lat temu założyć mieszkańcom jednostkę wspierającą w najcięższych potrzebach. Niosła ona pomoc nawet za cenę ryzyka utraty zdrowia a nawet życia.
Choć w ciągu 120 lat do obowiązków wspólnej walki z ogniem doszły liczne inne – i choć inaczej wygląda ta pomoc, również od strony technicznej i stosowanego sprzętu, choć zmienili się ludzie, jednak pozostała niezmienna gotowość do niesienia pomocy ludziom w potrzebie. Jak podkreślał ksiądz Zygmunt, oprócz dobrze znanych form aktywności strażackiej, przyjmuje ona też inne formy pomocy charytatywnej na rzecz mieszkańców.
Następnie pododdziały pod dowództwem druha Józefa Misiaszka – Dowódcy uroczystości przemaszerowały na miejsce dalszej części uroczystości – obiekt sportowy w Bolesławiu. Kompanią towarzyszącą w uroczystości była Kompania Honorowa Strażaków Powiatu Dąbrowskiego pod dowództwem druha Bartłomieja Pytki.
Meldunek o rozpoczęciu uroczystości od Dowódcy druha Józefa Misiaszka przyjął Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Dąbrowie Tarnowskiej druh Krzysztof Gil. Rozpoczęciem uroczystego apelu było podniesienie flagi państwowej na maszt oraz wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
Zebranych powitał Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, będący jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego w Bolesławiu. W krótkim przemówieniu wspominał jak przez 120 lat zmieniały się czasy, rzeczywistość przynosiła nowe wymogi i oczekiwania, przychodziły nowe pokolenia - ale działalność OSP trwała nieprzerwanie ze wzlotami ale
i upadkami i problemami. Sama jednak istota, cechy i charakter działalności OSP przetrwały
i są dzisiaj rozwijane tak jak niegdyś w łączności z lokalną społecznością pod fachowym nadzorem i przy pomocy jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Dlatego też świętując tak piękny jubileusz 120-lecia podziękował wszystkim, którzy pomagali i pomagają w działaniu ochotniczych straży pożarnych. Gratulował i dziękował druhnom i druhom, którzy tworzyli
i nadal budują jej działalność i dobry wizerunek w społeczności lokalnej gminy i powiatu. Wspomniał również o tym by tego typu uroczystości były jednocześnie okazją do świętowania, wspomnień, refleksji i podsumowań, ale i do wyznaczenia i mobilizacji do podejmowania nowych zadań i obowiązków, które niesie z sobą codzienność.
Historię jednostki OSP Bolesław zaprezentował prezes Druh Mariusz Smoła – obecny Prezes Zarządu OSP Bolesław. Jej początki sięgają 1903 roku. Od początku istnienia niesie ona bezinteresowną pomoc bliźniemu w potrzebie. Bezpośrednim inicjatoram jej powstania był Sylwester Achtyl, a jej członkami Polacy i Izraelici. W latach 50. XX wieku uchodziła za jedną z najlepiej wyposażonych straży w regionie. W 1966 roku rozpoczęto budowę remizy, a dwa lata później została oddana do użytku. Od 120 lat druhowie z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu niosą pomoc drugiemu człowiekowi by ratować dobytek, ludzkie zdrowie i życie, będąc wierni zawołaniu: ,,Bogu na chwałę, ludziom na ratunek." Obchody zacnego Jubileuszu były okazją do przypomnienia o działaniach jednostki na przestrzeni wielu lat, pochwalenia się bieżącymi osiągnięciami oraz wyróżnienia druhów działających aktywnie w straży nie tylko w ostatnim czasie, ale także tych, którzy z jednostką w Bolesławiu związani byli przez kilkadziesiąt lat służby. Nie zabrakło podziękowań, prezentów i wielu życzeń nie tylko, by strażacy ochotnicy z każdej akcji wracali cali i zdrowi, ale także przez pracę społeczną, którą wykonują byli doceniani i szanowani w społeczności. Obecnie jednostka liczy 50 druhen i druhów.
Gratulacje i podziękowania dla Jednostki w Bolesławiu, jej druhen i druhów złożyli także:
Wiesław Krajewski – poseł na sejm RP, Krzysztof Bryk Wicestarosta – Okolicznościowe adresy przekazali również Władysław Kosiniak-Kamysz - poseł na sejm RP, Anna Pieczarka- poseł na sejm RP oraz Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie.

Aktu odznaczenia medalami za zasługi dla pożarnictwa dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Druh Krzysztof Gil w asyście Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego w Bolesławiu Druha Kazimierza Olearczyka oraz w asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Marka Batora.

·Złotym Medalem "ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA" odznaczony został Druh Janusz Bobowiec
·Srebrnym medalem "ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA" odznaczeni zostali Druhowie: Mariusz Smoła, Janusz Pierga, Marcin Bobowiec, Mateusz Dymon.
·Brązowym Medalem "ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA" odznaczeni zostali Druhowie: Krystian Pierga, Adrian Dyjak, Paweł Socha, Druhna Katarzyna Chlastawa.

Odznaki za wysługę lat otrzymali:
·wysługa 70 lat: Druh Antoni Skoczylas
·wysługa 50 lat: Druhowie: Andrzej Lekarczyk, Mieczysław Szlosek, Edward Wilczek
·wysługa 45 lat: Druhowie: Andrzej Dybała, Jan Kurpaska
·wysługa 40 lat: Druh Bogdan Misiaszek
·wysługa 35 lat: Druhowie Leszek Dyndor, Marek Skowyra
·wysługa 30 lat: Druhowie Janusz Bobowiec, Józef Misiaszek, Janusz Robak, Krzysztof Ziemian.

Oprawę muzyczną uroczystości stanowił występ Gminnej Orkiestry Dętej w Bolesławiu pod batutą Grzegorza Olearczyka - kapelmistrza orkiestry. Dopełnieniem oficjalnej uroczystości połączonej z wbijaniem pamiątkowych gwoździ na jubileuszowej tablicy, był strażacki festyn, w programie którego znalazły się m.in. prezentacje przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Bolesławiu oraz atrakcje dla dzieci. Poczęstunek dla uczestników wydarzenia przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Bolesławiu.
Organizatorem uroczystości była Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu przy wsparciu finansowym Gminy Bolesław i Zakładu Usługowo Remontowego Marek Górniak.

Foto Galeria

autor: Barbara Guzik