Informacje bieżące

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Bolesław

IMG 9514W dniu 29 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Bolesławiu odbyło się posiedzenie Rady Gminy. Głównym punktem posiedzenia było udzielenie Wójtowi Gminy Bolesław Panu Kazimierzowi Olearczykowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Radni wręczyli Wójtowi kwiaty i złożyli gratulacje.
Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy i sołtysom za współpracę w ubiegłym roku. Podziękowania skierował także do Sekretarza Gminy i Skarbnika oraz kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy.

IMG 9514

Autor: Aneta Ziemian