Informacje urzędowe

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: : Budowa gazociągu DN 300 MOP 8,4 MPa L~1,1 km Swarzów - Grzybów - przekroczenie rzeki Wisła

Obwieszczenie - pobierz