Start

Nabór fiszek projektowych do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Bolesław do roku 2030

OGŁOSZENIE
informacja


W związku z przystąpieniem przez Gminę Bolesław do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Bolesław do roku 2030, Wójt Gminy Bolesław zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie gminy, sprzyjających jej rozwojowi w perspektywie do 2030 roku. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo (mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje, stowarzyszenia i inni interesariusze) realizować sami lub w partnerstwach.Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik) można składać do dnia 16 sierpnia 2023 r. w następujących formach:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@boleslaw.com.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – strategia rozwoju gminy”.

b) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Bolesław, 33–220 Bolesław, „Fiszka projektowa – strategia rozwoju gminy”.

c) bezpośrednio do budynku Urzędu Gminy Bolesław w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Wójt Gminy Bolesław.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji oraz przeprowadzeniu ewentualnych konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów gminy.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Bolesław
Kazimierz Olearczyk


Załączniki:

Fiszka projektowa - doc

Fiszka projektowa - pdf